Ο άνθρωπός, από την ενδομήτριο ακόμα  ζωή, προστατεύεται από ένα σύστημα-δίκτυο, σε μορφή πλέγματος, το οποίο ονομάζεται  Περιφερικό Νευρικό Σύστημα (ΠΝΣ).Το δίκτυο αυτό αποτελεί,  προέκταση του εγκέφαλου μέσα στο υπόλοιπο ανθρώπινο σώμα και ο ρόλος του είναι  να αντιλαμβάνεται όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά ερεθίσματα…